torsdag, februari 05, 2009

- Ett vettigt sätt att hantera en olöslig situation...

Myten om en "två-statslösning" i Eretz Israel
har snart hundra år på nacken. Omhuldad av
allvärldens diplomater och skrivbordsstrateger,
i praktiken lika absurd som när den en gång i
tiden kläcktes på Foreign Office i London.....
**
Professor Efraim Inbar på Begin-Sadat Center
for Strategic Studies analyserar myten, visar
hur omöjlig den har varit och kommer att förbli
och presenterar ett vettigt alternativ, den s k
"retrocede"-modellen, där Egypten och Jordanien
återtar ansvaret för sina gamla ockupationszoner
Gaza och huvuddelen av Judeén och Samarien.
Som professor Inbar betonar:
- Det är ingen lösning, men ett vettig sätt
att hantera en olöslig situation....
**
Läs
***
D, D, SDS, SDS, SvD, HD,
DN, DN,