torsdag, november 20, 2008

Kort penis säker väg till asyl ?

Ekstra Bladet berättar om ett kuriöst rättsfall
i Storbritannien. En yngling smugglas in ombord
på en långtradare. När polisen hitttar honom
begär han asyl. Hans id-handlingar är naturligtvis
obefintliga eller falska. Myndigheterna bedömer
att han är minst 18 år, d v s i lagens mening vuxen,
och inte berättigad till asyl utan några skäl.
Advokaten påstår att han är 16 år och således be-
rättigad till asyl som "ensamkommande flykting-
barn". Hur avgör man nu vem som har rätt ?
Advokaten, som tydligen är specialist på små-
pojkar, föreslår rätten att man skall mäta penis.....
Finns det månne en EU-standard även på
detta område ??
EU-bananer skall ha minimilängden 14 cm
och minimigraden (dvs. fruktens tvärsnitt i millimeter
mellan de laterala ytorna och mitten, vinkelrätt mot
längdaxeln) 27 mm samt vara
- gröna och omogna,
- hela,
- fasta,
- friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller
ha annan kvalitetsförsämring som gör dem
olämpliga för konsumtion,
- rena, praktiskt taget fria från synliga främmande
beståndsdelar,
- praktiskt taget fria från skadedjur,
- praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,
- med stjälken intakt, utan sprickor eller svampskada och
inte uttorkad.
- med pistillerna avlägsnade,
- fria från missbildning eller onormal böjning på fingrarna,
- praktiskt taget fria från fläckar,
- praktiskt taget fria från skador beroende på låg
temperatur,
- fria från onormal yttre fuktighet,
- fria från främmande lukt och/eller smak.