måndag, november 03, 2008

700 (!) islamistiska terrorister i Tyskland

Tyska inrikesministeriet avslöjar idag i Welt
online att drygt 700 personer klassificerats
som "tillhörande islamistiskt-terroristiska
kretsar". Ett "tvåsiffrigt antal" står under
ständig övervakning som aktiva terrorister.
Många av dem har utbildats på terrorskolor
i gränstrakterna mellan Afghanistan och
Pakistan.
Tyskland har, förutom de militära enheterna,
permanent 20 poliser stationerade i Afghanistan
för terroristbekämpning. Därutöver finns det en
pool på hundra specialister som roteras.
Nästa år kommer EU att öka sin polisiära
insats i landet till 400 man.
Tyskland satsar samtidigt 36 miljoner euro/år
för att bygga upp den afghanistanska poliskåren.
***