måndag, november 10, 2008

Hemlig rapport avslöjar terroristenklaver

En hemligstämplad rapport från tre brittiska
säkerhetstjänster konstaterar att "några tusen"
jihadister är aktiva i Storbritannien. De flesta
är födda i landet, men av pakistansk härkomst.
Myndigheterna beräknar att det finns ca 200
terroristnätverk i Storbritannien. Huvuddelen
av medlemmarna är män mellan 18 och 30. De
är oftast bosatta i London, Birmingham eller
sydöstra England (med Luton som centrum).
***
I dag finns ca 1½ miljon muslimer i Storbritannien,
varav två tredjedelar i Storlondon. De flesta kommer
från Sydasien (Pakistan/Indien), men ca 10.000
är afro-karibier eller europeer.
Sedan 2001 har ca 1.200 terrorister gripits av
polisen och hittills 140 åtalats.
Extremistnätverken är ofta utbildade av Al Qaeda
i Pakistan/Afghanistan och sysslar med propaganda,
terrorfinansiering och rekrytering till olika konflikt-
härdar. Deras huvuduppgift är dock att planera och
genomföra attentat i Storbritannien.
****