måndag, november 10, 2008

Presidentvalets efterbörd

I USA har fortfarande religion och valet
av politisk kandidat ett samband. Bl a
kan man konstatera att Obama gjort
stora inbrytningar bland protestantiska
väljare och återerövrat de judiska och
katolska, som varit på väg över till repu-
blikanerna de senaste årtiondena.
Läs mera valstatistik
Kristeligt Dagblad analyserar en eventuell
splittring bland de evangelikala.
Christian Coalition säger..... Ja, vad då ?
****
Som jag skrev direkt efter valet så blir
det helt avgörande Obamas (och hans
medhjälpares) förmåga att hantera
internationella frågor. Som vanligt blir
Israelfrågan den stora proberstenen för
utrikespolitiken. Stabschefen Rahm
Emanuel inger visst hopp för den framtida
politiken. Men fortsätter Obama omge sig
med ökända antisemiter som Carter och
Jesse Jackson så går det garanterat åt
pipan.....