onsdag, februari 01, 2006

Islamisterna - yttrandefriheten 1 - 0

Sydsvenskan tar i en utmärkt ledare (som tyvärr inte finns med i tidningens webbupplaga) idag klart ställning för yttrandefriheten. Under rubriken "Rödvit dörrmatta" skriver Henrik Bredberg bl a:

"Sverige och andra västliga demokratier måste våga lita på att vår tro på jämställdhet och kvinnlig frigörelse, på likaberättigande för homosexuella, på religionsfrihet och yttrandefrihet, allt sprunget ur upplysning, är någonting gott och väger tyngre än medeltida värderingar.

De så kallade ursäkterna i Danmark kan kanske rädda försäljningen av ost och Lego.
Men går ursäkterna för långt har Danmark sålt ut något mycket värdefullare."