lördag, februari 11, 2006

Bra artikelserie om skånska islamister


Sydsvenskan har den senaste veckan publicerat en serie artiklar om de
skånska (och danska) islamisterna.
Det är ett gott exempel på sådan undersökande journalistik som vi skulle
behöva mycket mer av.

Några exempel:

Danska moskéer inspirerade terrormisstänkta

Så väckte Abu Laban vreden mot Danmark