onsdag, februari 08, 2006

Islamisternas cyberwar mot Europa


Att lamslå fri nyhetsförmedling och debatt är ett viktigt mål för de islamistiska mörkermännen.
Den senaste tiden har bl a ett stort antal danska servrar angripits och tidvis stoppats.
En grupp jihadister har t o m producerat en video om sina attacker mot Jyllands-Postens
server.

Läs Internet-Haganahs rapport