lördag, februari 18, 2006

Muslimska Brödraskapet bakom allt ?

Liksom vid kampanjen mot Salman Rushdie så är det Muslimska Brödraskapet som styr och organiserar det mesta av "folkstormen" mot de satiriska Muhammed-teckningarna.

Den danska författaren Helle Merete Brix berättar om hur Brödraskapet arbetar via Det Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning.

Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (kd) kommenterade Rådets konferens i Stockholm
i motion 2005/06:K452.

Middle East Forum sammanfattade utvecklingen i artikeln The Muslim Brotherhood's Conquest of Europe av terrorismexperten Lorenzo Vidino.