onsdag, februari 22, 2006

Hamas framtidsplan: Atombomben
Många spekulerar just nu kring Hamas planer
för framtiden.
Deras egen hemsida ger ett enkelt och tydligt svar:
Atombomba Israel....

Se Az A-Din Al Qassam

Kuriosa: Hemsidan ligger på en server i
Malaysia och domännamnet
är registrerat i USA. Är bomben månne
tänkt att komma från Iran ?