måndag, februari 06, 2006

Prestigefyllt pris till Jyllands-Posten !

Jyllands-Posten tilldelas i år Victorpriset, det mest prestigefyllda priset i den danska mediavärlden.
Juryns motivering:
- Yttrandefriheten är den viktigaste av alla friheter. Victorprisen utdelas som erkänsla för Jyllands-Postens försvar av denna hörnsten i den danska demokratin, som är under press från både religiösa, politiska och ekonomiska intressen i Danmark och utlandet.