söndag, juni 09, 2013

Myten om Jerusalem som "muslimsk helig stad"

Vi har ofta haft anledning ta upp de islamistiska
till PLO-lögner och EU-lögner.
En nyttig repetition...
**

** 
I 1917 års svenska bibelöversättning förekommer
i Gamla Testamentet (vilket är exakt samma sak
som judarnas Heliga Skrift, bortsett från att böck-
erna står i annan ordning) ordet "Jerusalem" 529
gånger. ”Davids stad” (en synonym för Jerusalem)
förekommer 49 gånger och ”Sion”, som i allmänhet
syftar på Tempelberget i Jerusalem, förekommer 113
gånger i samma text.
Det finns ingen stad på jorden som är så
starkt förknippad med det judiska folket
som Jerusalem!  (Krister Renard)
**
"Jerusalem var den judiska huvudstaden
redan för 3.000 år sedan, medan muslimernas
förfäder drack vin, offrade människor och
dyrkade avgudar."
**
I den islamistiska strategin ingår också att försöka
fysiskt utplåna de arkeologiska spåren av de
judiska templen på Tempelberget.