torsdag, juni 27, 2013

Sommarläsning: Irans underrättelsetjänst

 
Några timmars givande sommarläsning: En färsk
amerikansk kongressrapport om MOIS, Irans
kombinerade underrättelse- och säkerhetsjänst.

MOIS-report

Då MOIS är en av de stora aktörerna i dagens
underrättelsevärld och dessutom är aktiva i
Nordeuropa, finns det anledning att studera
organisationen.
Utgångspunkt för deras aktiviteter i bl a Danmark
och Sverige är sannolikt
 det stora Islamisches Zentrum 
i Hamburg. På IZH var senare presidenten Khatami mulla
redan på 70-talet. På IZH förvaras idag en viktig relik:
ett brev från Khomeini till Khatami där han betonar att
moskérna runt om i Europa har en central roll i
spridandet av den iranska islamismen.
***
Den marxistiska mojahedingruppen har samtidigt
publicerat en ny rapport om hur MOIS använder
desinformation i kampen mot sina ideologiska
motståndare inom och utanför Iran.
***
Det iranska säkerhetsministeriets utveckling från
statskuppen till idag: