fredag, juni 07, 2013

Hizb ut-Tahrir utropar Kalif och utlovar Mahdi

 
 
Hizb ut-Tahrir har, trots sitt misslyckande
i Sverige, visat sig vara en expansiv islamistisk
rörelse. De är verksamma i över fyrtio länder
och har en miljon medlemmar.
I helgen var det tid för ett nytt viktigt steg för
HuT. I Ramallah (i den PLO-ockuperade
Vid Muhammeds död 632 utropade hans svärfar
Abu Bakr sig till khalífa rasúl Alláh ("Guds
sändebuds ställföreträdare"). Detta kalifat varade
till 1924 då den siste osmanske sultanen
Mehmed VI avsattes.
Här är en film från 1918 då han utsågs till
den hundrade kalifen...
 
 Sedan dess har alla renläriga muslimer strävat
efter att inrätta ett nytt kalifat där islams
andliga och världsliga makt på nytt
förenas.
Vid mötet i Ramallah namngavs inte den nye
kalifen, men det är ingen tvekan om att det blir
HuT:s ledare  Ata Abu Rashta, bosatt i Hebron.
Intressant nog utlovade HuT vid samma möte
Mahdins, d v s Messias, snara återkomst.
Det tycks även här vara Ata Abu Rashta
som ska glädja mänskligheten...
Vi kan nog förvänta att Hizb ut-Tahrirs hela
organisation kommer att gå på högvarv
den närmaste tiden...
Med både egen kalif och mahdi blir det ju
något att bita i för de renläriga...