tisdag, juni 04, 2013

Islamistisk prostitution ökande problem i Europa

Det är en paradox.
På alltflera orter i Europa organiseras frivilliga
muslimska "moralpoliser", framförallt
av unga salafister.
Shariagäng patrullerar bostadsområden för att
bekämpa allt som sharia ser som omoral.
I Storbritannien leder det oftare och oftare 
till bråk med lokalbefolkningen, som inte
accepterar sådant som att pubar stängs,
vadhållning förbjuds, musik inte får
spelas på gatorna och att alla kvinnor ska
vara inhöljda i hucklen.
**
Då är det ju märkvärdigt att poliser och
journalister kan konstatera en kraftig ökning
Det är ju välkänt sedan länge att koranens
surah 4:24 tillåter s k tillfälliga äktenskap.
Ayatollah Khomeini var känd för att ofta
tillämpa Nikah al-Mutah och rekommen-
derade den i sina skrifter.  En av hans följe-
slagare berättade om hur han tillämpade den
som pedofili under sina resor. Filmen med
intervjun är numera borttagen från YouTube
(surprise surprise).
Mutah används i stor omfattning i shiadominerade
områden.
 
**
Däremot var sunnis rättslärde redan från ett
tidigt stadium skeptiska mot s k mutahäktenskap.
Redan den andre kalifen Omar påstås ha fördömt
sådant som ren hor... 
Men för att sunnis inte skulle gå miste om alla
fröjder som shias erbjöds utvecklade lagskolorna
istället Nikah al-Misyar (ung. resandeäktenskap).
Och gör det uppenbarligen i stor skala.
i Pildammsparken bara blev missförstådd 
när han försökte erbjuda ett snabbis-
äktenskap...
**
 
En sunnijurist i Storbritannien konstaterar:
According to the Islamic Scholar Mushtaq Lodi,
"Islamic society has evolved ingenious methods
to bypass its own restrictions on premarital sex
and promiscuity and to help one avoid committing
 the serious sin of zina -- sex outside of marriage,
which is considered illicit and calls for a very heavy
penalty. The sole object of the Misyar and Mutah
marriages is for sexual gratification in a licit manner.
Like most practices in Islamic society, this is also
skewed in favor of the male."
***