torsdag, juni 13, 2013

Khomeini: Hur man hanterar en hustru under 9 år....

Med anledning av att den nya stormoskéen
på Vibevej i Köpenhamn, finansierad och
styrd av Tehran, snart ska invigas, på-
en glömd aspekt på Ayathollah Khomeini:
Den islamistiske sexualprofeten...
**
Damgaard citerar ur en av mullans hand-
böcker för män som har hustrur under
nio år...
Handboken Tahrir-ul-Vasileh del 4  ges
ut i ständigt nya upplagor av ett statligt
religiöst förlag i Qom och är normerande
för t ex domstolarnas syn på sexuella
övergrepp mot barn i Iran.
Khomeini slår fast att en man kan
både ha en riktig hustru och en s k
tillfällig hustru (d v s prostituerad)
som inte fyllt nio år.
Han bör inte ha samlag med henne, medan
däremot alla andra sexuella handlingar
är tillåtna. I beskrivningen av dessa
fröjder har mullornas fantasi arbetat
för högtryck...
Ja, t o m om "hustrun" fortfarande är ett
spädbarn som ammas får hon utnyttjas
sexuellt.
**
Samlag med en "hustru" under nio år är
i princip en synd. Dock ej om barnet blivit
"officiellt deflorerat", förmodligen vid
äktenskapets ingående...
 ***
Uriasposten

***
Kirsten Damgaard tillägger att Mehdi Mozaffari,
Professor of Islamic Studies, Aarhus Universitet
granskat handboken och verifierar uppgifterna.