lördag, november 11, 2006

Hälsning från Holland

Burkaförbud i Holland ?
Regeringen i Nederländerna undersöker
möjligheterna att förbjuda burka och andra
dräkter som döljer ansiktet.
Nederländerna kan bli först i Europa med
en sådan lag. Tillkännagivandet kommer
vid en tidpunkt när diskussionen går hög
kors och tvärs över Europa om så kallat slöjförbud.
Debatten handlar om huruvida huvudduken
hindrar muslimer från att integreras och har fått
såväl den brittiske premiärministern Tony
Blair som hans italienske kollega Romano
Prodi att uttala sig. I december förra året
stödde en majoritet av parlamentarikerna i
Nederländerna högerextremisten Geert Wilders
förslag att förbjuda ett heltäckande klädesplagg
som även döljer ansiktet.
Beslutet motiverades delvis med säkerhetsaspekter.
Invandringsminister Rita Verdonck fick då i
uppdrag att undersöka om det var möjligt att
införa ett förbud. Verdonck har emellertid stött
på problem. Eftersom muslimska kvinnor
täcker håret av religiösa skäl kan ett förbud
strida mot lagen om religionsfrihet.
– Regeringen finner användandet av burka
icke önskvärt men kan inte för närvarande
genomdriva ett totalt förbud,
sade Verdonck efter ett regeringsmöte
och lovade att ansträngningarna att införa
ett totalförbud fortsätter.
Det råder redan förbud i Nederländerna mot
att bära burka och andra heltäckande plagg i
kollektivtrafiken eller i skolor.
(källa: Reuters, TT, DTV)