måndag, november 27, 2006

Sufister på reträtt ?


Senaste numret av Islam in Africa Newsletter
ägnas helt åt den allt hätskare konflikten
mellan islamisterna och de sufistiska sekter,
som traditionellt dominerat islam i Afrika
(men också bl a på Balkan och i Kaukasus).
Med exempel från Nigeria och Mauritanien
visar man hur sufisternas folkliga och mindre
extrema islamtolkning är under hårt tryck från
wahabis och andra islamister.