tisdag, mars 07, 2006

Återinföra kalifatet - så blir resultatet !Fredagen 24 februari kungjorde Sheikh Ismail Nawahda
Tempelberget i Jerusalem återinförandet av Kalifatet.
Nawahda är en av de mest kända imamerna i Jerusalem
och ofta predikant i den "palestinska" radion.
Han är Hamas närstående och kungörelsen bör säkert ses
som imamernas riktlinje för Hamas "nya samhälle" efter valsegern.

Återinförandet baseras på skriften Plan for the Return of the Caliphate
från det islamistiska missionssällskapet The Guiding Helper Foundation.
Det är en klar och tydlig instruktion för hur ett demokratiskt samhälle
ska förändras till ett islamistiskt kalifat. Skriften sprids bl a av Hizb
ut-Tahrir över hela Europa.
Se t ex hur den offentliga sektorn ska finansieras...
Den islamistiska staten ska undvika vanliga skatter utan istället basera
sina inkomster på:

 • intäkter från religiösa stiftelser
 • zakat (religiös skatt) till de fattiga
 • "skyddsskatt" från icke-muslimer
 • en femtedel av allt krigsbyte
 • frivilliga donationer från de rika

Hur ser då rättskipningen ut i den islamistiska staten ? Endast fjorton brott kan föranleda hårda straff (hadd):

 • mord
 • misshandel
 • otukt
 • att anklaga en anständig person för otukt
 • intagande av berusningsmedel
 • stöld
 • väpnat uppror mot den islamiska staten
 • användanda vapen vid brott
 • överge den rätta tron
 • falskeligen utge sig för att vara muslim
 • offentligt förbanna Allah, hans profeter eller änglar
 • praktisera svart magi
 • inte be ålagda böner
 • inte fasta under Ramadan

Visst känns det som om det blir ett mycket annorlunda samhälle efter det islamistiska maktövertagandet.