fredag, mars 31, 2006

Carin Jämtin avklädd...Tf utrikesminster Carin Jämtin har inte haft någon bra vecka.
  • Prickad av KU för sin passivitet i samband med flodvågskatastrofen.
  • En PR-resa till islamisterna i Sudan, som gick alldeles åt h-e. De ville inte träffa henne och hon måste repatrieras till Stockholm.
  • Ett torgmöte i Solna Centrum, där hon intervjuades av bloggaren Dmitri Vasserman blev den slutgiltiga katastrofen.

Dmitri publicerar hela intervjun på sin

utmärkta blogg Utkast.

Den är så avslöjande att jag tar mig friheten att citera hela:

- Hej!

- Hej!

- Jag har en fråga. Våren 2002 offentliggjordes dokument som bevisar att den palestinska regimen finansierar terrordåd mot israeliska civila direkt ur budgeten. Sedan dess ökade det svenska biståndet till den palestinska regimen lavinartat. Pengarna påstås vara öronmärkta för diverse humanitära projekt, däremot varje öre som hamnar i regimens budget befriar pengar för finansiering av terrordåd mot israeliska civila. Jag undrar på vilket sätt tar du i egenskap av biståndsminister hänsyn till att pengarna som kommer till PA befriar resurser för terrorverksamhet.

- För det första vill jag påpeka att bara en liten del av biståndspengarna hamnar till den palestinska regeringen. Vi kanaliserar större delen av pengar via FN och UNRWA, finansierar en del icke-statliga projekt och bara en liten del går direkt till PA.

- Men ni finansierar ju ändå palestinsk propagandacentral och andra regeringsprojekt.

- Ja, men du vet, palestinsk regering har så lite egna inkomster.

- Kanske för att de inte investerar i näringsliv och utveckling och föredrar att finansiera ”martyrer”, hatlägren för barn, hjärntvätt-TV osv. Och varje öre som ni pumpar i deras budget befriar resurser just för terrorfrämjande verksamhet.

- Terrordåd begås på bägge sidor!

- På bägge sidor? Hur definierar du terrordåd?

- Mord. Barnamord till exempel.

- Och du hävdar att Israel avsiktligt mördar palestinska barn?

- Det är inte bara jag som hävdar det. Den internationella domstolen i Haag har fastsällt det!

- Verkligen? I vilket utslag?

(Vänder blicken bort. Sedan dess tittar Jämtin aldrig på mig och visar med hela sitt kroppsspråk att samtalet är obehaglig för henne och det enda hon vill är att gå bort därifrån)

- Jag vet inte, jag har inte alla uppgifterna med mig. (Åt sidan: "Karin, kan du komma fram och fortsätta samtalet?")

- Men du hävdar att domstolen i Haag fastställt att Israel avsiktligen mördar palestinska barn?

- Ja, det är så! (Den andra tjejen kommer fram och ställer sig mellan mig och Carin Jämtin)

- Kan du åtminstone nämna beslutets årtal?

- Nej, jag måste gå. (Går bort och börjar prata med person från hennes följe)

(Samtalet fortsätter med tjejen som kom fram.)
- Vad kan jag hjälpa dig med?

- Biståndsministern påstod just att den internationella domstolen slog fast att Israel avsiktligt mördar palestinska barn. Jag undrar vilket beslut refererade hon till.

- Muren är olaglig!

- Vi nämnde inte mursegmentet av säkerhetsstängslet överhuvudtaget. Carin Jämtin påstod att israeler mördar barn med flit och att domstolen i Haag har slagit fast att det är så. Sådant beslut känner jag inte till, gör du det?

- Vet du, Palestinabiståndet är inte riktigt mitt ämne

- Varför fick du prata med mig då?

- För att det finns flera som vill prata med biståndsministern.

- Men hon pratar ju inte med någon just nu.

- Ni kanske har inget mera att prata om.

- Jag vill ha belägg för hennes påstående. Vi pratade lugnt, du såg ju, jag var varken hotfull eller oförskämd, men hon valde ändå att avbryta samtalet och gå ifrån mig och skicka en person som inte är insatt.

- Jag vet inte. Ni har kanske pratat färdigt.