tisdag, mars 07, 2006

Oss cyderdissidenter emellan....

Som bloggare i Absurdistan känner man sig ibland snarare som
cyberdissident. Då passar det bra att studera Reportrar utan Gränsers
Se några exempel på hur farliga bloggar tycks vara för vissa makthavare.
Den blomstrande demokratin i Pakistan har bl a blockerat blogspot.com,
vilket förhindrar mina trogna läsare i landet att följa Jihad i Malmö...
Men sådant sker ju inte i Sverige, eller hur...?