måndag, mars 13, 2006

"Rätta stället att bo...?"

Spekulationerna kring hur stor andel av Europas muslimer som är
islamister har jag skrivit om tidigare. Svaret på frågan blev egentligen
att ingen har något svar idag.

Därför är en alldeles färsk opinionsundersökning i Danmark extra intressant.
"Färre än hälften av de danska muslimerna tar direkt avstånd från de
våldsamma reaktionerna i Mellanöstern på Muhammedteckningarna, visar
en ny undersökning för veckobrevet A4. Elva procent har full förståelse för
flaggbränningar, ambassadförstörelser och bojkotter mot danska varor.
Integrationsministern uppmanar dem att överväga om Danmark är det
rätta stället för dem att bo." (Jyllands-Posten)

Läs ett utförligare referat av undersökningen