torsdag, oktober 06, 2011

Salafister till kvinnor: Täck dig !

Österrikiska Kleine Zeitung berättar om
en grupp salafister (ni vet: skägg, lång-
särk och koranen i högsta hugg) som
sedan länge håller till utanför järnvägs-
stationen i Graz och trakasserar de
resande. Särskilt illa utsatta är naturligtvis
kvinnor, som ju syndar svårt genom att
inte vara täckta av burkor....
Salafisterna skriker åt kvinnorna:
Täck dig, syster !!
En av extremisterna utvecklar sin
fanatiska tro för journalisten:
"Vi ser hela tiden halvnakna kvinnor
som passerar. Det visar hur sjukt
västerlandet är. En kvinna får bara
visa händerna. Allt annat måste vara
täckt. Hijab (slöja) är en plikt ! Det är
Allahs påbud."
Salafisterna i Österrike är inte särskilt
framgångsrika.
Men märkligt nog är salafismen
i Europa nästan bara en rörelse
för och av konvertiter....
**
Forskaren Ann Sofie Roald, själv
f d konvertit och tidigare gift med en
islamistisk imam, kommenterar:

I en större studie om konversion som jag gjorde i slutet av
1990-talet och på början av 2000-talet hittade jag att det var
mycket vanligt bland konvertiter i början av konversions-
processen att bli mer katolska än påven, alltså mer islamiska
än muslimerna själva. Många drabbas av det som i muslimska
kretsar kallas "konvertitis", en "sjukdom" där konvertiten i loppet
 av kort tid går in i en total "arabisk kulturell kontext"; kryddrar
sitt språk med arabiska glosor, sluter att äta allt som det kan
finnas minsta misstanka om innehåller svin i olika skepnader,
så som olika e-nummer, ändrar totalt klädesstil, osv.
I den danska undersökningen om ansiktsslöja som nyligen blev
offentliggjord kom det t.ex. fram att ett stort antal av de kvinnor
som hade valt att täcka ansiktet var danska konvertiter till islam.