måndag, oktober 10, 2011

Ännu en röst för friheten tystnar...

Kollegan Allahu Akbar meddelar:

Många har hört av sig och frågat vad som hänt mig och bloggen.
Efter (yttre) påtryckningar så har jag bestämt att lägga ner denna
blogg, och mitt bloggande om islam.
Det som skett är att det uppstått en situation, som mer eller tvingar
mig att dra mig undan. Med bloggandet, Twitter och min Facebook.

Så länge hot varit riktade direkt emot mig, så har jag tagit detta.
Man har istället nu bytt taktik och börjat ge sig på människor i
min närhet. För att värna om deras säkerhet, så lägger jag helt
enkelt ner detta.

Det pågår en process i vårt samhälle som många blundar för.
Många gånger av ideologiska skäl, men oftast av ren dumhet
och okunskap. Det pågår en så kallad islamisering/arabisering.
Religion vinner makt, medeltid och dogma håller sakta på att ta
över. Det där med ett uppvaknande, det kommer ske.
Då är det dock försent.

Må väl.... Roger

admin@allahuakbar.se

**
Sorgligt, och vi vet alltför väl vilka som jublar...
*
Vi minns t ex Rogers goda initiativ Campa för Vilks !
*
Låt mig hylla Roger med ett citat från Geert
"Vi kan se över hela världen se hur friheten
viker sig vid mötet med islam. Dag för dag
ser vi hur våra friheter skrumpnar.
Islam är mot frihet. Erkända islamforskare
över hela världen är överens på den punkten.
Mina expertvittnen är överens med mig.
Det finns fler islamexperter, som domstolen
inte vill låta vittna och de är alla överens
med mig. Det visar att jag talar sanning.
Det är sanningen som är åtalad idag.
**
Vi måste hålla fast vid sanningen, sa
dissidenterna mot de kommunistiska
regimerna, för den kommer att göra oss
fria.
Sanning och frihet hör oupplösligt samman.
Vi måste tala sanning, för annars mister vi
vår frihet.
Det är därför jag har talat och talar och
kommer att fortsätta tala."