onsdag, oktober 12, 2011

Statsminister på STASI:s agentlista (eller var det KGB:s ?)

Svenska YLE har en spännande berättelse
från spionagets värld:

Finland hade mycket omfattande kontakter med
både Sovjetunionen och DDR från början av 1960-
talet. Kontakterna gällde både stater, partier och
organisationer, framgår det av Alpo Rusis verk
Tiitisen lista (Tiitinens lista) som ges ut på
Gummerus förlag.
**
Finland intresserade Östtyskland till den grad att
det öppnades en underrättelsebyrå för Stasi i den
östtyska beskickningen i Helsingfors i slutet av 1950-
talet. Då muren föll utvidgades byrån till att omfatta
nästan hela beskickningen.
**
Den östtyska hemliga säkerhetstjänsten, Stasi ville
framförallt få uppgifter om Nato och USA. Stasi
bedrev i Finland ett intimt samarbete med den
sovjetiska underrättelsetjänsten KGB.
Omedveten kontakt
Stasi var intresserad av såväl politiker och
militärer som också tjänstemän, fackaktiva,
redaktörer, studerande och industrianställda.
Vissa av Stasis kontakter verkade för Stasi utan
att de själva visste om det men vissa andra var
till och med avlönade av Stasi.
**
Boken Tiitisen lista reder ut vilka i Finland
som hjälpte och aktivt stödde Sovjetunionen
och dess allierade, Östtyskland. Rusi avslöjar
också vem som var chef för den östtyska under-
rättelsebyrån.
Tiitinens lista:
På listan finns namn på 18 finländare som
misstänks ha haft kontakter till den östtyska
underrättelsetjänsten Stasi.
Listan har fått namn efter Seppo Tiitinen,
som tidigare var chef för Skyddspolisen.
Listan finns inlåst hos Skyddspolisen.
Högsta förvaltningsdomstolen har i flera
repriser bestämt att den inte publiceras.
Sorsa med på listan?
Rusi citerar den tidigare avdelningschefen
vid Skyddspolisen Juhani Väänänen som
säger att den tidigare statsministern och
socialdemokratiske veteranpolitikern, den
framlidne Kalevi Sorsa fanns Tiitinens lista.
- Två veckor före sin död ville Väänänen
berätta för mig att Kalevi Sorsas namn
fanns på listan, sade Rusi då boken publicerades
i dag.
Riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen
själv förnekar ändå att Sorsas namn finns på
listan. Till Yle säger han att han nog skulle
minnas om Sorsas namn hade funnits där.
På listan finns personer som misstänks ha
haft kontakter till Stasi.
**
Ett problem i relationerna mellan Finland
och Sovjetunionen var att Sovjetunionen
ville bestämma om vilka som förmådde
bedriva en politik som var i enlighet med
Paasikivi-Kekkonen linjen.
Bara en liten inre krets fick vetskap om
detta och de stöddes politiskt och moraliskt
av KGB.
Finlandisering
I boken utvärderas också i vilken grad
umgänget med Sovjetunionen ledde till
att Finland underkastade sig sovjetisk
påtryckning, det vill säga finlandisering.
Rusi skriver i boken Tiitisen lista om Stasis
verksamhet i Finland och finländares aktivitet
inom östspionaget åren 1960-1989.
Uppgifterna i boken baserar sig bland annat
på uttalanden av tidigare Stasiofficerare,
samtida bevismaterial och färska arkivfynd
som gäller Stasis operationer i Finland.
***
Hufvudstadsbladet hävdar dock att det
handlar om en förteckning över KGB-
agenter...
Ambassadör Alpo Rusi blåser nytt liv i spekula-
tionerna om den såkallade Tiitinen-listan.
Enligt Rusi handlar listan om KGB, inte om
Stasi.
***
Det bör tilläggas att även författaren
Alpo Rusi har en intressant bakgrund.