måndag, oktober 24, 2011

Avslutad absurditet: Khaddafipriset för mänskliga rättigheter

Kollegan Every Kinda People påminner
om ett årligt evenemang vi nu får lära
oss att leva utan:
**
Den galne översten delade 1989-2010 
ut detta pris till "internationella person-
ligheter, organ eller organisationer som
utmärkt sig genom en enastående livs-
gärning och åstadkommit storartade
insatser i försvaret av mänskliga rättig-
heter, skyddandet av frihetens ideal och
stöd till fred i hela världen".
**
I sin alltid träffsäkra galenskap belönade
han bl a :
1989 Nelson Mandela
1996 Louis Farrakhan
1998 Fidel Castro
2002 Roger Garaudy, Jean Ziegler
2004 Hugo Chávez
2006 Evo Morales
2009 Daniel Ortega
2010 Recep Tayyip Erdogan
2011 (Sarkozy? Obama? Barroso?)

Vi får tyvärr aldrig veta,
vem som skulle fått äran 2011.