tisdag, oktober 11, 2011

Ytterligare två somaliska terrorister i Finland

fortsättning på

Svenska YLE i Finland rapporterar idag:

Polisen misstänker ytterligare minst två personer
för finansiering av terrorism, meddelar Central-
kriminalpolisen.
Båda personerna befinner sig för närvarande utomlands.
Den ena av dem är finsk medborgare.
Polisen gjorde husrannsakan hos den ena av de två
misstänkta den 5 oktober, men personen hade lämnat
landet.
Han misstänks ändå inte försöka fly undan rättvisan.
Den man som misstänks för finansiering av terrorism
och försök att rekrytera en person för terrorismbrott
är fortfarande häktad.

De här misstankarna är kopplade
till al-Shabab-rörelsen som bland annat FN och EU betraktar
som en terrororganisation.
Den kvinna som häktades samtidigt med mannen har
däremot försatts på fri fot.