måndag, mars 14, 2011

Tänker Malmö Tingsrätt tillämpa sharia ?

Antalet shariadomstolar ökar närmast
länder är det fortfarande något som
bygger på en frivillig överenskommelse
mellan parterna. I Storbritannien har
I Sverige finns hittills bara shariadomstolen
Vad är nästa steg ?
har just utsetts till nämndeman av social-
demokraterna.
Med tanke på att han tydligt uttalat
man sig naturligtvis frågan: Vad ska
han göra i en svensk tingsrätt ?
(En naturlig följdfråga vore kanske:
Vad gör han i ett demokratiskt parti
i Sverige ?)
Uppenbarligen ställer sig lagmannen
Eva Wendel Rosberg samma frågor...
Hon kallade honom till ett allvarligt
samtal och har fortfarande inte avgjort
om han kan sitta i en svensk domstol.
Vi kan självklart inte förvänta oss några
tecken på ånger från Ilmar Reepalus
*****