måndag, mars 31, 2008

Det totala avslöjandet av Islamic Center

Ständigt alerta Muslimska Friskolan
har fått två brev från anställda (?) vid
Malmö Islamic Center, d v s koncernen
omkring moskén vid Jägersro,
Ögårdsskolan m m.
Där ges en helt unik inblick i affärer
och intriger runt Bejzat Becirovs lilla
imperium.

***
"Tiden före branden kantades av
konflikten i moskén.
BB var utsatt för hård kritik
från mer konservativa muslimkretsar
(kallad Grupp A) liksom från mer
liberala kretsar (kallad Grupp B).
Problemet var att BB spelat ut
dessa grupper mot varann under
så lång tid med diverse löften,
specifikt kring skolverksamheten
(.....skolan)
att han till slut inte kunde ducka
eller fly undan kritiken mot sättet
han skötte moskéns verksamhet.
För alla som arbetar/arbetat i
moskén är det t ex välkänt att
moskén inte alls har lika många
besökare som uppger (siffran 70.000
besökare/år är fullkomligt orimlig),
liksom att medlemssiffrorna för moskén
(45.000) är gravt överdrivna.
Personer från såväl Grupp A som
Grupp B var missnöjda med avsaknad
av insyn, möjlighet att påverka och
rent faktiskt fysiskt kunna träffa BB,
som var en mycket sliten och hårt prövad
man, månaderna innan moskébranden.
Bokföringen var i kaos, Skatteverket
sökte honom dagligen och han
lekte kurragömma med ovälkomna
besökare i moskén. Han sov även
vid moskén, på andra våningen i den
tillbygnad av skoldelen som inrymde
personalrum, kopieringsrum etc."
***


***

Namnen i breven har
anonymiserats, men för er
som blir riktigt nyfikna har
jag kompletterat med de
inblandades namn.

Det rör sig om helt offentliga
uppgifter från moskéns hem-
sida och artiklar i dagspressen.
Det är således inte "SÄPO-läckor"
utan vanligt journalistiskt
hantverk.....

***
BB Bejzat Becirov (ordf/VD)
JL Jonus Latifov (imam)
AC Ayoub Chibli (imam)
MI Midhat Ibrahimbegovic (kassör)
TC Tommy Carlstein (styrelseledamot)
EW Sofia(Elin)Whilde (BB:s dotter, styrelsesuppleant)
SW Stefan Whilde (BB:s f d svärson, anställd)
A-L W Ann-Louise Wallner (bitr rektor)
****

Se även artikeln
där imamen och sharia-domaren
Adly Abu Hajar uttalar sig om
Becirov-koncernens ekonomiska
hantering....