tisdag, mars 11, 2008

Ashraf Ahmed Muhammed: ur en sjuk islamistisk hjärna

Ashraf Ahmed Muhammed är en pakistansk
mördare som nu avtjänar 14 års fängelse i
Danmark för mord på sin egen dotter Sonay.
Han har skrivet ett brev till sin bror som ger
en intressant inblick i en sjuk islamistisk
hjärna.
Må han få just det han önskar
oss "otroende svin":
Att brinna i helvetet !
**
"Jeg vil myrde dig, lige som jeg
myrdede den vantro Sonay.
Hun plejede at lave fordærvelse
hver dag med de vantro svin.
Hun har lavet fordærvelse to
gange foran mig og jeg myrdede
hende med min egen hånd.
Det er fordærvelse.
Gud, lovprist og glorificeret siger:
Fordærv ikke jorden -
og de vantro siger, at de er gode.
Læs den ædle Koran så forstår
du Islam."
**