fredag, mars 04, 2011

Närbild på en islamistisk terrorist

Alltflera uppgifter i tyska medier

på fredagen tyder på att Arid Uka

var djupt involverad i olika islamistiska

grupper. Enligt familjemedlemmar var

Arid en begåvad enstöring som helst

knöt kontakter via nätet. Enligt hans

Facebookkonto var han "vän" med

bl a ett antal islamistiska hat-

predikanter....

Hans engagemang i Pierre Vogels

Einladung zum Paradies tycks ha

startat under det senaste halvåret.

Släktingarna hävdar också att Arids

radikalisering skett snabbt.

De senaste månaderna har han

arbetat i flygplatsens postterminal

och då också kunnat komma in på

områden som förmodades vara

säkerhetsskyddade.Det har uppen-

barligen gett honom och kumpanerna

vissa idéer.....

**

Bilden av terroristen Arid Uka liknar

så många andra av dagens jihadister

i Europa och Amerika.

En sekulariserad invandrarfamilj som

lyckats bra i det tyska samhället, en

begåvad och välanpassad pojke med

tyska vänner. En dag dras han in i

islamistkretsar och vill ”tillbaka till sina

rötter”. Resultatet blir ett plötsligt

terrordåd som överraskar och chockar

alla som känner honom: familj, lärare,

kamrater, grannar.

Det bevisar ännu en gång att ”experterna”

som påstår att terroristerna drivs av fattigdom,

arbetslöshet och isolering från det västerländska

samhället har fel och snarast själva är isolerade

från verkligheten…..

Arid Uka var inte isolerad från det tyska samhället.

Taimour Abdulwahab var välutbildad och väl-

integrerad. Yxmannen Mohamed Muhideen Gelle

var också välintegrerad och välutbildad, liksom en

lång rad islamistiska terrorister i Danmark, Tyskland

och Storbritannien.

Det är ofta fanatiska hatpredikanter som lyckas

omvända dessa till synes helt normala pojkar

med en muhammedanska bakgrund.....

Från unga socialt välfungerande och studerande

eller arbetande ungdomar förvandlas de till

islamistiska mördarrobotar och jihadismens

kanonmat.....

***