måndag, maj 31, 2010

Ship to Hamas angriper israeliska soldater: Se filmbevisen

****

De israeliska soldater som bordade det

första fartyget i Hamaskonvonjen gick i

en skickligt gillrad fälla. Efter hand som

soldaterna landsattes från helikoptern

besköts de med marmorkulor samt angreps

med klubbor och järnstänger. Många soldater

blev illa misshandlade redan på väg ned på

däcket.

Israelerna var enbart beväpnade med

normal utrustning för kravallbekämpning:

specialgevär för att avlossa gummikulor.

Först besättningen på den andra helikoptern

använde skjutvapen sedan en soldat klubbats

ned och kastats ned på ett lägre däck.

****

Läs ögonvittnesberättelsen ur YnetNews .

****

Se fler närbilder från stormningen

av piratskeppet. Varje soldat beskjuts

eller angrips med olika slagvapen redan

under landningen på däcket:

****

Se IDF:s hemsida med mera nyheter

Se IDF:s talesmans sida

***

Se också aktuella fakta på

FiM, Israel i Sverige, MXP,

Mellanöstern Aktualia

****

sds, sds, sds, sds

dag, dag, dag,

svd, svd, gp