lördag, maj 22, 2010

EU:s solidaritetsresa till Hamas havererar

EU-parlamentet skulle inom kort sända en
delegation till Gaza. Från början handlade
det enbart om observatörer som skulle
diskutera med israeliska företrädare och
granska läget i Gaza. Tyvärr lyckades en
grupp av parlamentets värsta Israelhatare
få plats i gruppen och omtolkade delegationens
uppdrag. Nu blev huvudsyftet att ge Hamas PR
genom ett besök och (i varje fall indirekt) stödja
deras anti-förhandlingslinje....
**
Det föranledde Gabriele Albertini, den italienske
ordföranden i parlamentets utrikesutskott, att
meddela att han vägrar resa med Gaza-
delegationen då den förvandlats till ett rent anti-
israeliskt propagandaspektakel . Efter det har
ytterligare flera parlamentariker lämnat
delegationen. Nu tyder allt på att resan
havererar.
**
Albtertini har läckt ett brev till nyhetsbrevet
EU Observer i vilket han bl a pekar ut den
tidigare parlamentsordföranden Hans-Gert
Poettering (CDU-Tyskland), som en av de
israelhatare som ville provocera fram en
konflikt med Israel.
"Out of the 25 deputies who are to take part
in the mission, there are fewer colleagues
than the fingers on one hand whom you
could define as pro-Israeli, or even neutral!"
he said.
"Rather than a peacekeeping mission, it looks
like an anti-Israeli propaganda mission is
being prepared!"
**
Albertinis observationer bekräftar enbart den
bild alla klarsynta bedömare har av EU:s
antiisraeliska linje.
Israels vänner i EU-parlamentet är en minskande
grupp med centrum i Italien, Polen och Tjeckien.
På vilken sida Riksolyckan och den svenska
regeringen befinner sig behöver väl ingen
tveka om...
Se t ex hur EU pumpar in miljarder i extremist-
organisationer som ska destabilisera den israeliska
demokratin. Och Sverige ska naturligtvis inte vara
sämre.....