söndag, maj 16, 2010

Helsingfors-imam döms för terrorism


Den unge pakistanske imamen Ishaq
Kanmi från Blackburn erkände sig
skyldig till sju fall av terrorism då
rättegången avslutades i veckan.
**
flygplats på väg till ett vikariat som
Där hade han arbetat under sex år
tidigare. Tillsammans med honom greps
Abbas Iqbal som anställts som koran-
lärare vid samma moské.
**
Kanmis liga planerade bl a attentat mot
Gruppen hade genomfört vapenövningar
och tillverkat bomber för "martyroperationer".
Kanmi skröt med sina kontakter med Al Qaeda.
**
Den i huvudsak pakistanska moskéen
har ca 200 medlemmar i Helsingfors och
sponsras av den förmögne affärsmannen
Altaf Rajah.
Brittiska och finländska polisen har
gemensamt utrett vad Kanmi sysslat
med under sina talrika besök i Finland.
Det finns indikationer på att han spritt
Al Qaedarelaterat material, men ännu
har man inte funnit tecken på att han
lyckats utvidga terrorligan till Finland.
**
Av Kanmis medbrottslingar har hittills
bombtillverkaren Krenar Lusha dömts
till sju års fängelse och Abbas Iqbal till
tre år. Ilyas Iqbal och konvertiten Paul
Cryer (alias Muhammad Ali Ahmad) väntar
på sina domar.
Kanmi ska genomgå stor sinnes-
undersökning innan domen avkunnas.
**
Åklagaren karaktäriserade de unga
pakistanierna som