onsdag, maj 12, 2010

NY FILM från Vilksöverfallet

***
Via Tundra Tabloids har vi fått
ytterligare en film från gårdagens
överfall på Lars Vilks.
Se den första filmen från föreläsningssalen
***
Den nya filmen är upptagen utanför
byggnaden med föreläsningssalen.
Några dussin skrikande islamister
har körts ut och vrålar taktfast
sitt stridsrop Allah Akbar.
Samtidigt plockar polisen ut
ett par av gärningsmännen och
-kvinnan från misshandeln där-
inne. Det hela skulle kunna
illustrera jihadismens patologi....
Enligt polisen greps tre personer,
två i salen och en senare på kvällen.
***