måndag, september 07, 2009

Riksolyckan Bildt rör till det....

Inte oväntat lyckades Carl Bildt förvirra och
komplicera förhandlingsläget i Mellanöstern
ytterligare en bit.
Bl a genom ett hårresande dumt uttalande i SR:
– Vår inställning är mycket tydlig. Alla bosättningar,
inklusive i östra Jerusalem, är illegala. Att nu
accelerera eller fortsätta bosättningspolitik gör
att man äventyrar möjligheterna till en fredsprocess.
***
Fred i Mellanöstern (FiM) analyserar
konsekvenserna av om man tar Bildt
på orden:
"Om Bildt menade alla nya bosättningar så var han
ovanligt otydlig i sin formulering. Och om han
menade att alla redan existerande judiska bo-
sättningar skulle vara ”illegala”, så har han
dessutom i ett slag skrotat både Färdplanen för
Fred samt fredsavtalen från Oslo. Inget av dessa
fredsdokument behandlar nämligen bosättningarna
som ”illegala”. Tvärtom. De definieras som en för-
handlingsfråga som ska lösas mellan parterna i freds-
processens slut, precis som frågan om gränserna.
**
En av våra läsare summerar rättsläget:
1. Kvartetten (USA, Ryssland, FN och EU) anser inte
att bosättningarna är ”illegala”, utan endast att de är
besvärliga i fredsprocessen, varför man begärt att deras
expansion avstannar i utbyte mot hittills uteblivna
arabiska eftergifter. Det har Israel godtagit genom ett
omvälvande och politiskt riskabelt beslut.
Enda undantaget gäller naturlig tillväxt inuti existerande
bosättningar, i enlighet med en överenskommelse med
USA och enligt Ariel Sharons reservationer.
2. Både Kvartetten, Israel och palestinierna har i Oslo-
avtalen och i Färdplanen definierat bosättningarna som
en förhandlingsfråga att lösas i fredsprocessens slut.
Enligt Färdplanen är det endast FN-resolutionerna 242,
338 och 1397 som ska utgöra basen för förhandlingarna
– inte Fjärde Genèvekonventionen, eftersom den endast
gäller mark som innehafts av en erkänd och legitim
statsmakt, vilket inte fanns på den omtvistade Västbanken
eller i östra Jerusalem.
3. FN:s resolution 242 kräver inte att Israel ska lämna
hela Västbanken. Tvärtom ger den Israel, som annars
skulle vara knappt 2 mil brett, rätt till delar av Väst-
banken för att upprätta nya säkra gränser efter det
arabiska anfallskriget 1967. Ingen kan alltså idag avgöra
vad som i framtiden ska vara ”palestinskt område”,
eftersom gränserna inte förhandlats fram ännu, enligt
resolution 242.
4. Både palestinierna och israelerna har redan accepterat
Bill Clintons parametrar om Kvittning av land. De går
ut på att de stora folkrika bosättningarna nära Gröna
Linjen ska annekteras till Israel. I utbyte ska Israel ge
israelisk mark till palestinierna (trots att FN-resolutionen
242 inte kräver detta av Israel). De främsta bosättningarna
kommer alltså att bestå och ligga i Israel, och gränsen till
ett framtida Palestina kommer att dras öster om dem.
Det är också därför som naturlig tillväxt inuti dessa har
godkänts.
5. Bosättningarna är städer som ägs och köpts lagligt av
privata israeler, alternativt judiskägda städer från vilka
judar fördrevs av Jordanien i det folkrättsvidriga
arabiska anfallskriget 1948.
6. Om bosättningar skulle vara ”illegala” så måste också
allt arabiskt byggande upphöra i det omtvistade området,
och alla arabiska bosättare som kom under tiden för
Jordaniens illegala ockupation mellan 1948 och 1967 bort.
7. Eftersom FN:s delningsplan 1947 aldrig kunde genom-
föras pga att arabvärlden sade nej och startade krig,
gäller fortfarande det folkrättsligt bindande mandatet
från 1923. Det stipulerar att världssamfundet erkänner
och ska bidra till återupprättandet av det judiska national-
hemmet i alla delar som ligger väster om Jordanfloden,
dvs inkl. Västbanken och Jerusalem. Så länge ingen annan
bindande fredsuppgörelse kunnat implementeras är det
detta dokument som gäller. Man kan ha åsikten att bo-
sättningar är besvärliga. Likväl som man kan tycka att
historien visar att orsaken till konflikten är arab-
världens förkastande av judiskt självbestämmande
någonstans överhuvudtaget. Arabiska krig och terror-
attacker mot Israel fanns ju långt före den första
bosättningen byggdes 1967, precis som attackerna från
Gaza fortsatt långt efter att Israel lämnade alla bosättningar
där 2005. Men att driva linjen att de skulle vara ”illegala”
är en förfalskning.
Den största aktören i fredsförhandlingarna
är USA. Landet anser inte att bosättningarna är ”illegala”,
och det gör inte heller Kvartetten där EU och FN ingår.
Bosättningarna är en förhandlingsfråga. Utrikesminister
Carl Bildt borde vara tydlig med om han stödjer freds-
processen eller om han har skrotat den. "
****
"Israels aktion är laglig och berömvärd"

"Det förenade Jerusalem är
*****

Israel i Sverige

San Remo, Mandatet m m
****
DN, 2, 3, SvD, 2, 3, Dagen, 2, 3, 4, Ab, 2, 3, 4,
Gp, 2, Syd, Vg, 2, 3, Hd, 2, 3, D, Vl, 2, 3, R24, 2, Tv2,
Smp, 2, Bl, 2, B, 2, 3, Kri, N, E, Cb, 2, 3