torsdag, december 21, 2006

Jan Bernhoffs kumpan avslöjad...I den senaste artikeln om revisionisten
Jan Bernhoff, som deltog i mullornas
antisemitiska konferens i Tehran,
lovade jag försöka finna vem hans danske
kumpan Christian Lindtner egentligen är.

Här är hans egen CV:
Born June 14, 1949.
Study of classical and oriental languages,
religion and philosophy, University of Copenhagen.
MA 1979 (Indian philology).
Ph.D. 1982 (Buddhist studies).
Study abroad includes Sweden, Germany, India and U.S.A.
Teaching Positions include the Universities of Lund,
Copenhagen, Washington (Seattle), Virginia (Charlottesville),
in the fields of Asian Languages and Literature;
Buddhist and Religious Studies, Indian Philology
(Sanskrit and Pâli).
Research Positions include University of Copenhagen,
University of Göttingen, Danish Academy of Sciences
(Carlsberg Foundation), Danish Council of Research,
DAAD (Germany), etc.

Mer på CL:s egen hemsida
Mer på revisionistiska DSFHF:s sida

En förteckning över CL:s artiklar (Urrk...)