torsdag, december 14, 2006

Förintelse-förnekarna

De utländska deltagarna på de iranska
mullornas antisemitiska konferens får
känna på folkstormen mot historieför-
falskning och lögner.
Vem är de då ?
Den svenske deltagaren
Jan Bernhoff
presenterar sig själv så här:
"I, Jan Bernhoff, was born in
Umeå 1971 and grew up in
Haparanda in northern
Sweden by the Finnish border.
I have studied history and languages at the university of Lund in southern Sweden, and I finished my studies at Teachers´ Highschool in Stockholm in 1999, now working as a computer teacher at Åsö Community College in Stockholm."
****
Men man söker naturligtvis efter en förklaring till
varför en till synes normal ung man som studerat
lite historia på högskolenivå kan förneka Förintelsen
och umgås med internationell drägg i Teheran....
Vad finner man då på Bernhoff om man googlar lite ?
***
En insändare i Metro 2002 där han uttalar sig för
begränsning av invandringen:
"Mina egna åsikter härrör från det faktum att jag ägnar mig åt vuxenutbildning, där inslaget av invandrare är stort: Eftersom jag vill att resurser ska finnas för utbildning och integrering - och inte multikulturalisering - av de invandrare som redan finns här, vill jag att den fortsatta invadringen ska begränsas till ett fåtal politiska flyktingar. Detta innebär även nej till s k familjeåterförening, som inte finns inskriven någonstans i FN-deklarationer, men som ändå bidrar starkt till invadringen för Sveriges del. "
***
Att han (tillsammans med Ahmed Rami och Lauritz Dahl)
deltog i den iranska tävlingen om "roligaste" Förintelse-
karikatyr. Fullständig förteckning här.
Att hans skoluppsats om Pearl Harbour (som hävdar
att det japanska angreppet var berättigat) finns till
salu på Nordiska förlaget...
*******
Den danske deltagaren
Christian Lindner
från Köpenhamns Universitet
är ännu så länge ett oskrivet kort,
men vi får nog anledning återkomma....