lördag, september 30, 2006

Den nazi-islamistiska alliansen

"Extrema islamister och nazister har en hel del gemensamt,
historiskt och i dag.
Båda grupperna uppfattar demokrati, globalisering
och marknadsekonomi som judiska hot
mot all sann kultur och förnekar gärna Förintelsen."
skriver Torbjörn Elensky i DN Kultur 27/9.

"I samband med Förintelsekonferensen i
Stockholm 2000 skrev Hamas i ett
pressmeddelande att denna var uppenbart sionistisk:
avsikten var att dölja att Förintelsen är en myt
utan historisk grund, som konstruerats för att
motivera Israels existens.
Ingen i Sverige tog, vad jag kunnat finna,
någon notis om detta pressmeddelande.
Hamas, som är den palestinska grenen av
Muslimska brödraskapet, hänvisar också till
"Sions vises protokoll". I sin programförklaring från
1988 hävdar de i dess anda att judarna står
bakom i stort sett alla krig och revolutioner sedan slutet
av 1700-talet, och att kampen
mot dem är en global angelägenhet."
....
"Islamister och nazister kan tyckas
vara oväntade vänner,
men de gemensamma fienderna -
Israel/judarna, USA, globaliseringen, liberal demokrati
- förenar"
***