måndag, september 25, 2006

Al-Qaeda och USA

The U.S. House Permanent Select
Committee on Intelligence
har publicerat en ny rapport om Al-Qaeda som hot mot
USA och dess allierade.
Rapporten konstaterar bl a det faktum att
terroristerna inte slagit till igen i USA efter 11 september,
inte betyder att deras vilja att attackera minskat.
-"Radikala islamister är tålmodiga och kan vänta, i
många år om det behövs, tills en möjlighet yppar sig",
säger kommitténs ordförande Peter Hoekstra.