onsdag, september 27, 2006

Islamistiskt framsteg genom spionage ?

"Iran's Ambassador to Paris Ali Ahani
on Saturday called on Iranian university students
abroad to contribute to Iran's scientific progress
and its speedy access to modern scientific
and technical achievements of the world.
........
The envoy added that members of
the union, as assets of the Islamic Revolution,
shoulder a heavy responsibility, saying they should
acquire knowledge, preserve achievements of the
Revolution and defend values and
efforts of the Iranian nation."
***
Union of Islamic Association of University
Students in Europe, mullornas studentförening,
är även aktiv i Sverige och fullgör sin plikt
som spioner och "övervakare" av
iranska flyktingar....
***
Internet Haganah citerar iranska regimens
propaganadabyrå IRNA