tisdag, september 05, 2006

Terroristerna i Glostrup I

Danska justitieministern har den 24 augusti bifallit Riksåklagarens (Rigsadvokatens)

framställning att väcka åtal i det s k Glostrup-fallet

mot fyra unga män för försök till terrorism

enligt Straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1 – 7, jf. § 21


***

Ur Rigsadvokatens pressmeddelande:
"Der rejses tiltale mod de fire personer for i forening med
to personer, der er tiltalt i Bosnien, at have skaffet våben
og sprængstoffer med henblik på at begå en terrorhandling,
hvilket mislykkedes, da bosnisk politi anholdt de to
personer i Bosnien.

***
På baggrund af oplysninger fra de bosniske myndigheder
om anholdelsen i Sarajevo af to personer (bosiddende i
henholdsvis Danmark og Sverige), der var i besiddelse af
våben og sprængstoffer, og oplysninger om deres forbindelse
til de nævnte fire unge mænd, blev de pågældende
anholdt af Glostrup Politi den 27. oktober 2005 og varetægtsfængslet.

***
Sagen mod de to personer, som blev anholdt i Bosnien,
behandles nu ved en domstol i Bosnien.
I sager om overtrædelse af straffelovens § 114 om terror
er det justitsministeren, der efter indstilling fra Rigsadvokaten
beslutter, om der skal rejses tiltale."