lördag, april 01, 2006

- Nu svider sanningen i Sverige

I gårdagens Politiken skriver en svensk debattör som är trött
på den "politiskt korrekta" debatten i Sverige.

Han hävdar att Danmark blivit ett moraliskt, etiskt och politiskt
föredöme, vilket säkert chockar det svenska åsiktetablissemanget...

Läs inlägget, som vår vän Danske öjne på svenske forhold tillhandahåller.