lördag, april 22, 2006

Islamismen i Malmö granskas av Uppdrag Granskning

"I svenska förorter finns i dag en religiös islamisk
polis som försöker kontrollera andra muslimer.
Budskapet är att muslimer ska isolera sig från
alla svenskar som inte är muslimer. Strikt religiösa
grupper sätter upp stränga regler för vad som är
tillåtet och många mer sekulära muslimer känner
sig hotade."

På i SVT 1 på tisdag kl 20.00 granskar
Uppdrag Granskning bl a Islamiska
Kulturföreningen i Malmö och den
s k terrorist-moskén i Göteborg.
Missa inte det !