fredag, april 21, 2006

Fakta om libyskt spionage

Strax före påsk fick jag ett dokument i London som
kartlägger hur Khaddafis libyska säkerhetstjänst
opererar i utlandet.
Rapporten från brittiska säkerhetstjänsten (MI5)
handlar om spionchefen
Khalifa Ahmad Bazelyas
verksamhet i London:
flyktingspionage, agenter på universiteten,
hot och utpressning, kontakter med
terrorister och lite vanliga skumma affärer...
Rapporten är extra intressant för oss
med tanke på att Sverige, Norge
och Danmark var högprioriterade
områden för libyerna på 80- 0ch 90-talen.
Via framförallt Islamic Call Society
skaffade man sig ett avsevärt inflytande i
många moskér och finansierade
islamistiska grupper.