torsdag, april 27, 2006

Undermålig islamistisk skola

Apropå den hårt kritiserade islamistiska skolan i Örebro
fick jag ett mail från en minnesgod läsare:
Han som grundade den islamiska friskolan i Örebro har
tidigare arbetat som hemspråkslärare och religionslärare
Al Elowmn al-islamiskolan i Malmö, som Skolverket
stängde för att flera lärare anmält brott mot skollagen.
Denne grundare av Al Salam-skolan i Örebro kommer
från Islamiska Kulturföreningen i Malmö som stöds med
pengar från ABF i Malmö och Folkbildningsrådet.

Samme man fick också del av stora summor från
Utbildningsdepartementet för att bygga kulturbroar
för ungdomar på Rosengård i Malmö, men de användes
till koranskola inne på Rosengårdsskolan för 7-9-åringar
som inte visste att deras lärare kom från den islamistiska
Islamiska Kulturföreningen.
***
Min kommentar:
Uppgifterna tycks helt korrekta.
Letade också lite i mina pärmar och fann ett öppet brev från
sex lärare som arbetade på Al-Elowmskolan
ht-97. Det är förödande kritik av en auktoritär
och vanskött skola.
Hinner inte just nu skriva av brevet,
men återkommer i frågan.