tisdag, maj 02, 2006

Aldebes utspel stör brödernas Plan

Sveriges Muslimska Förbund är en del av Muslimska
Brödraskapets växande imperium i Europa.
Trots det ska man nog inte se Mahmoud Aldebes brev
till riksdagspartierna om snabbare islamisering av Sverige
som ett utspel från Brödraskapet.
Istället anser många av "bröderna" att Aldebes iver och
undermåliga skriverier skadar den nära relation till det
makthavande partiet som man byggt upp.
***
Det finns ett tydligt mönster i Muslimska Brödraskapets
arbete över hela Europa. Nu börjar också resultaten synas.
I bl a Frankrike, Tyskland, Italien och Danmark har de
blivit erkända av myndigheterna som officiella
talesmän för landets muslimer.
Det är också nära i Sverige.
Varför då riskera allt med dumma utspel
som retar svenska folket ?
***
Även i de mera interna debattfora som t ex Sinbad.se
kritiseras utspelet. Se Madyans inlägg:
"Problemet är att ikhwan muslimeen aldrig kör med
rena kort utan böjer på begrepp såsom demokrati,
integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter och
kör ett oärligt dubbelspel genom att utåt stå för
dessa saker men inåt ha en helt motsatt hållning.
Varför bara inte släppa dessa begrepp och detta
"katt och råtta" lek och hänvisa till islam utan att försöka linda
in det i termer som låter politiskt korrekta?
Tror faktiskt ärlighet kommer längre än
manipulation även om sanningen inte låter lika "inne".
Jag menar det är bättre att vara ärlig och
säga att man följer shura än att påstå att man är
demokratisk när man ändå inte är det.
De tror att myndigheter inte ser igeom deras
dubbelspel och tror att svenkar och
västerlänningar generellt är väldigt naiva.
Denna syn på andra som naiva är särskillt
problematisk om de skulle hamna i en maktposition
i Sverige vilket de delvis redan gör."