måndag, maj 15, 2006

Fel sekt ?

Jon Bonnevier, talesman för gruppen som bjöd in
Hamas till Malmö, har hört av sig för att meddela
att han absolut inte är medlem i SKP (f d KPMLr).
Och detta tillkännages härmed för världen.

Se Terrorns vänner i Malmö avslöjade

Se också det upprop Bonnevier undertecknat mot
ett svenskt initiativ i Europarådet om behovet av
internationellt fördömande av de totalitära
kommunistregimernas brott.
Men det tycker uppenbarligen Bonnevier inte behövs...