onsdag, maj 03, 2006

Perssons brevvän

Det enda roliga i gårdagens djupt tragiska program var
islamisternas gratulationsbrev till Göran Persson
efter valet.
Vår dansk-svenske vän Steen var snabb med kameran (Tack !).
***
För oss lite svagsynta, här är texten:
Muslimerna gratulerar dig för segern i succévalet.
Vi och många av våra företrädare för muslimerna
runt om i landet har arbetat hårt för (s)-segern
och ökat muslimernas deltagande i valet, särskilt
i Stockholm. Mätningarna påpekade högst 38 %
men tillsammans vände vi det till (s)-seger
över 40 %.
Vi muslimer önskar dig framgång och lycka till
denna 4 år framåt. Vi hoppas att ni kommer att
uppfylla några av muslimernas krav i framtiden.
Undertecknat av (ja naturligtvis) Mahmoud Aldebe....