onsdag, april 26, 2006

En främmande värld avslöjas

Gårdagens Uppdrag Granskning var säkert ett nyttigt uppvaknande
för många godtrogna svenskar.
Inblickarna i den islamistiska subkulturen i våra
storstäder med islamistiska "religionspoliser" som stoppar
musik och dans för muslimska ungdomar, propagerar för
husaga av kvinnor och barn, försöker stoppa all integration
och avskärma en folkgrupp på nästan 400.000 personer från
det svenska samhället överraskade säkert de flesta tittare.
***
Några axplock ur programmet:
Den 23-årige mullan från Göteborg varnade alla muslimer
för att bli vänner med kristna eller judar. Han är en flitig
och uppskattad föredragshållare hos
ungdomsföreningen TUFF i Malmö.
Själv drömde han bara om att resa hem till Saudiarabien.
***
Fritidsförvaltningen i Göteborg ger bidrag för resor till
islamistiska konferenser där ungdomarna får
lära sig att alla icke-islamister är på väg till helvetet.
***
Islamistiska föreningar i Malmö finansierar verksamhet
med bidragsbedrägerier gentemot kommunen.
***
Den saudiska Al-Harameinstiftelsen har just satsat
12 miljoner på en större moské i Göteborg. Deras inflytande
växer i alla muslimska sammanhang i Sverige,
skolor, moskér, föreningar, hemsidor och bokutgivning.
***
Programmet gav definitivt mersmak till nästa tisdag,
då bl a de s k muslimska riksföreningarna och
deras knytningar ska granskas.